alttext

Visum voor Brazilië

Een visum in Brazilië, wat moet je daar nou voor doen?

Voor een visum in Brazilië heb je de volgende informatie nodig. Het is ook mogelijk om 90 dagen als toerist stage te lopen, dan moet je echter na 90 dagen wel een weekend het land uit of een verlening aanvragen. Je zult dan je visum krijgen bij binnenkomst.

  • Paspoort geldig voor een minimum van zes maanden
  • Een recent 3 cm x 4 cm foto, vooraanzicht
  • Een visum aanvraagformulier op de website van de Ambassade
  • Certificaat van geboorte uitgegeven door Nederlandse gemeentelijke overheden (internationaal model)
  • Bewijs van voldoende middelen voorhanden om zelf ondersteuning in Brazilië (minimaal € 665,00 per maand) of de letter van de instelling in Brazilië verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud van de aanvrager en terugreis naar Brazilië
  • Certificaat van verblijf (internationaal model), afgegeven door de Nederlandse autoriteiten waaruit blijkt dat de aanvrager woonachtig is in Nederland de afgelopen twaalf maanden
  • Bewijs van goed gedrag (internationaal model), afgegeven door het Nederlandse Ministerie van Justitie binnen 90 dagen na levering aan het consulaat. Uitgifte door de Nederlandse autoriteiten kan tot 4 weken

Consulaatskosten

Een vergoeding van ongeveer € 54,00 is van toepassing per visum. Enkele extra administratiekosten van € 117,00 komt ten laste van visumaanvragen door Amerikaanse burgers in wederkerigheid voor dezelfde vergoeding betaald door de Braziliaanse burgers die een aanvraag voor een visum naar de Verenigde Staten van Amerika. Britse onderwerpen zullen worden onderworpen aan een behandeling € 139,50 kosten indien de geldigheidsduur van hun visum is meer dan 180 dagen, op basis van wederkerigheid. Alle aanvragen niet door de paspoorthouder in persoon zijn onderworpen aan enkele administratiekosten van € 18,00 naast eventuele andere van toepassing zijnde vergoeding. Alle tarieven zijn verschuldigd hetzij door de debetkaart (PIN) of in contanten. Credit cards en cheques worden niet geaccepteerd.